หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
     
 
 
 
 
 
 

 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 75 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ : 056-752-200
  โทรสาร : 056-752-200 ต่อ 16
  Website : www.ban-khok.go.th
  Email : bankhok@ban-khok.go.th