หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
     
 
 

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อน้ำยาฉีดยุง สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(ชั้นเอนกประสงค์สำหรับเก็บกระเป๋าและสัมภาระเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(คลูเลอร์น้ำ 1 ก๊อก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านห้วยผักไล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]จ้างประเมินเรื่องความพึงพอใจผู้รับบริการของประชาชนตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านห้วยผักไล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลำเจียก มาอยู่วัง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่วิรัตน์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]

   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 14