หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
     
 
 

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]ซื้อตลับหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]ติดตั้งระบบ wifi พร้อมอุปกรณ์ [ 6 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายสะพาน SML หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายสะพาน SML หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) สายที่ 1(บ้านโคก) ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้้างถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ่วิรัตน์ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2562 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 14