หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
     
 
 

 


 
นายสำรวย เพ็งสา
ประธานสภา อบต.
 


 
นางนิอร สุยะเอ้ย
รองประธานสภา อบต.


 
นายกระแส มีกำลัง
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายมนต์ชัย เกิดเฉื่อย
สมาชิกสภา อบต.


นายชัย อินทร์จันทร์
สมาชิกสภา อบต.


นายประเสริฐ ศรีจันทร์
สมาชิกสภา อบต.


นายก้อน หะสิตะ
สมาชิกสภา อบต.


นางบุญทัน ขำปลอด
สมาชิกสภา อบต.


นายใจ สายคำพล
สมาชิกสภา อบต.