หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
     
 
 

 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสว่างอารมณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561  
 

          วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสว่างอารมณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมด้วย
นายกระแส มีกำลัง ปลัด อบต.บ้านโคก
นางศิริลักษณา เดชนวม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางจิดาภา อินทะกนก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนุชจารี คำเวช หัวหน้าสำนักปลัด
คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านโคก ร่วมไหว้ครุ เพื่อให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการไหว้ครูที่ได้จัดเป็นประจำทุกปี ให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูผู้มีพระคุณ และยังให้นักเรียนรุ้จักการกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
ณ ห้องประชุม(อาคารหลังใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 08.35 น. โดย คุณ อุษานาฐ บัวประเสริฐ

ผู้เข้าชม 169 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย