หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
     
 
 

 
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนา IQ และ EQ เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

         วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านโคก ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา IQ และ EQ เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยได้รับเกียรติจากคุณอรวรรณ จิรชาญชัย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ คุณสุทัศน์ ภูพิพัฒน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และคุณพัชรินทร์ แดงดี ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมของเด็กร่วมถึงการเล่นที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม โดยมีผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสว่างอารมณ์ เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครอง มีความรู้และมีแนวทางเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เพราะเป็นช่วงที่สมองและพัฒนาการพื้นฐานด้านร่างกายต้องได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมทั้งทางด้านสติปัญญาและอารมณ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 09.01 น. โดย คุณ อุษานาฐ บัวประเสริฐ

ผู้เข้าชม 356 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย