หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
     
 
 

 
  หมวดข่าว :ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำเลา หมู่ที่ 5 - บ้านห้วยผักไล หมู่ที่ 1   25 ธ.ค. 2561 91
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้ำเลา หมู่ที่ 5 – บ้านห้วยผักไล หมู่ที่ 1   20 ธ.ค. 2561 120
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้ำเลา หมู่ที่ 5 – บ้านห้วยผักไล หมู่ที่ 1   18 ธ.ค. 2561 128
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสติกคอนกรีต สายรอบแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ระยะทาง 2,500 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)    1 ต.ค. 2561 86
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางเอสฟังท์คอนกรีต สายบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 16 - หม่ที่ 12 บ้านไร่อ้อย ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27 ส.ค. 2561 64
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศราคากลางโครงการขุดขยายสระเก็บน้ำ (แก้มลิง) คลองน้ำชุ หมู่ที่ 2 บ้านโคก   6 ส.ค. 2561 75
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนาใต้ หมู่ที่ 8 บ้านหัวนา    3 ส.ค. 2561 70
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตบ้านห้วยมะปราง หมู่ 13    3 ส.ค. 2561 47
  (1)