หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
     
 
 

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกล้วย   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสำราญ   21 ส.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทม.วิเชียรบุรี   สร้างจิตสำนึกในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562   21 ส.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พุขาม   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    21 ส.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.พุขาม   โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบลพุขาม ประจำปีงบประมาณ 2562    21 ส.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.วังชมภู   โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562   21 ส.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ซับไม้แดง   ประมวลภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนในส่วนตำบลซับไม้แดง   21 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศรีมงคล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ฯ   21 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ   21 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ   21 ส.ค. 2562 0
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.บ้านโคก   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านห้วยมะปราง หมู่ที่ 13   21 ส.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 857