หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
     
 
 
 
 
 

   
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 27 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 22 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
  (1)