หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่องการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2564 [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโดนสว่างอารมณ์ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ประจำปีการศึกษ [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกศขยายกรอบเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ [ 20 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2