หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มืองานธุรการ [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการเลื่อนระดับ [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
การเขียนทะเบียนประวัติ [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2