หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
     
 
 

 


 
นายกระแส มีกำลัง
ปลัด อบต.บ้านโคก


 
นายภัคพงษ์ ปลาเงิน
รองปลัด อบต.บ้านโคก
 
 


 
นางนุชจารี คำเวช
หัวหน้าสำนักปลัด


นางถวัลย์ กาจันทร์
คนงานทั่วไป


นางสาวพิมพ์ลภัส ทองกล่ำ
คนงานทั่วไป


นางสาววิลาวัลย์ ท้าวเงิน
คนงานทั่วไป


นางสุนันทา มีเพชร
คนงานทั่วไป


นายวิสันต์ แสงสุก
คนงานทั่วไป


นายพิเชษฐ์ แก่นนาค
คนงานทั่วไป