หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
     
 
 

 
 

มีไฟ้ฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
 

มีปะปาใช้ครบทุกครัวเรือน
 
 

โทรศัพท์เคลื่อนที่
 

มีร้านสะดวกซื้อ จำนวน 1 ร้าน

มีตลาดเอกชน จำนวน 2 แห่ง

มีธนาคาร ธกส. จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ตรวจสภาพรถเอกชน จำนวน 2 แห่ง